Startsida

Städdagen

Glöm inte bort vår höststäddag 22/9. Vi hoppas på fint väder och många deltagare så vi kan ha en trevlig dag tillsammans.

Styrelsen informerar - 12/2018

Fönsterbyte

Fönsterbytet är klart för Clementingränd. Arbetet på Astrakangränd är startad. Byte av fönsterdörrar sker samtidigt som man byter fönster för Astrakangränd och Päronvägen.

Arbetet är 3 veckor sent i förhållande till ursprungsplan p.g.a. leveransförsening från fönstertillverkaren (en miss i kommunikationen). Detta innebär att de som inte har fått sina fönsterdörrar bytta på Aprikosgränd och Clementingränd får dem bytta med start vecka 2 2019 och är planerat att vara klart i januari.

 

Häcken längs Äppelvägen

Malms Trädgårdsanläggning har tagit över skötseln av häcken längs Äppelvägen. De kommer att klippa den till strax under 140cm för att när den skjuter nya skott i vår kunna klippa den till en höjd av ca 140cm.

 

Hemsidan

Vår hemsida, www.brf-dalen.se, är under omarbetning och kommer att ta några veckor innan vi är klara med den. Vi ska snygga till den, rensa gammal information och komplettera med nytt.

Publicerat 2018-09-19

Publicerat