Bilar & Parkering

Trafik

Eftersom vi har många barn som är ute och leker på gårdarna ser vi helst att bilkörning endast sker när det är absolut nödvändigt, t ex för att lasta bilen. Om du måste köra in på gårdarna så tänk då på att krypköra, samt att det ej är tillåtet med tomgångskörning.


Garage/P-däck/P-plats

De boende inom föreningen har tillgång till garage, P-däck eller p-plats. Garage och P-däck har grindar samt uttag för motor- och kupévärmare.


Gästparkering

Varje gård har en gästparkering. Det finns P-automat som tar både kort och mynt.


2kr/timme

20kr/dygn

100kr/7dygn

250kr/30dygn