Fritidslokalen

Fritidslokalen på Päronv. 2 står till de boendes förfogande och kan hyras för t ex barnkalas och bjudningar.