Miljö

Tänk på miljön! Vi sorterar avfall på detta sätt:


Hushållssopor (klicka på länken för instruktion)

Varje gård har ett soprum för hushållssopor som töms på tisdagar.


Matavfall (klicka på länken för instruktion)

Matavfall sorteras separat i tillhörande papperpåsar och kastas i de anvisade kärlen i soprummet


Returpapper

Tidningar och övrigt pappersavfall lägges i behållare i rummet för returpapper.


Elavfall

Behållarna för elavfall, batterier och lampor finns i rummet för returpappar.


Grovsopor

Var och en får själa transportera grovsopor till någon avfallsanläggning, t.ex. Görvälns Återvinningscentral. Läs mer om återvinning.


Glas

Lägges i glasåtervinningsbehållare parkeringen i Viksjö centrum i närheten av Statoilmacken.


Vitvaror

Transporteras till någon avfallsanläggning, t.ex Görvälns Återvinningscentral. Läs mer om återvinning.