Miljö

Tänk på miljön! Vi sorterar avfall på detta sätt:

 

Hushållssopor (klicka på länken för instruktion)

Varje gård har ett soprum för hushållssopor som töms på tisdagar.

 

Matavfall (klicka på länken för instruktion)

Matavfall sorteras separat i tillhörande papperpåsar och kastas i de anvisade kärlen i soprummet

 

Returpapper

Tidningar och övrigt pappersavfall lägges i behållare i rummet för returpapper.

 

Elavfall

Behållarna för elavfall, batterier och lampor finns i rummet för returpappar.

 

Grovsopor

Var och en får själa transportera grovsopor till någon avfallsanläggning, t.ex. Görvälns Återvinningscentral. Läs mer om återvinning.

 

Glas

Lägges i glasåtervinningsbehållare parkeringen i Viksjö centrum i närheten av Statoilmacken.

 

Vitvaror

Transporteras till någon avfallsanläggning, t.ex Görvälns Återvinningscentral. Läs mer om återvinning.