Försäkringar

Försäkringar


Föreningen har sin fastighetsförsäkring i Länsförsäkringar. Föreningen har kompletterat den med en kollektiv Bostadsrättsförsäkring. Den motsvarar och ersätter bostadsrättstillägget till hemförsäkringen. Det är viktigt att alla har bostadsrättstillägget annars kan det bli väldigt dyrt vid vissa typer av skador. Detta är skälet till att föreningen har tecknat bostadsrättstillägget till fastighetsförsäkringen eftersom inte alla är medveten om detta. Det skadar inte att ha kvar bostadsrättstillägget i hemförsäkringen men fastighetsförsäkringens bostadsrättstillägg skyddar den boende om det inte finns en sådan i hemförsäkringen.