Trivsel / Bilregler

Föreningens trivselregler har uppdaterats. Läs de ny reglerna

Trafik

Eftersom vi har många barn som är ute och leker på gårdarna ser vi helst att bilkörning endast sker när det är absolut nödvändigt, t ex för att lasta bilen. Om du måste köra in på gårdarna så tänk då på att krypköra, samt att det ej är tillåtet med tomgångskörning.


Garage/P-däck/P-plats

De boende inom föreningen har tillgång till garage, P-däck eller p-plats. Garage och P-däck har grindar samt uttag för motor- och kupévärmare.


Gästparkering

Varje gård har en gästparkering. Det finns P-automat som tar både kort och mynt.


2 kr/ timme

20 kr/ dygn

100 kr/7 dygn

400 kr/30 dygn