Startsida

Källsortering av avfall startar 27 maj

Nu kommer vi igång. Hoppas att allt fungerar som det ska. Var noga med att rortera rätt. Om du är osäker kan du läsa i informationsbladet, sorteringsguid.  Tänk på att felsorterat avfall är skadligt för miljön. Föreningen drabbas också av förhöjda sopavgifter vilket kan ge dig en högre månadskostnad för din bostadsrätt.

Publicerat 2021-05-26

Föreningens trivselregler har uppdaterats.

Publicerat 2020-10-21