Startsida

Källsortering av avfall

Vi håller på att förbereda våra soprum inför starten av källsorteringen. Under maj månad kommer soprummen att få nya kärl och informationsskyltar. Beräknad start för källsorteringen blir 1:a juni.


Här får du en länk till en sorteringsguid. Läs den noga så att du sorterar rätt. Tänk på att felsorterat avfall är skadligt för miljön. Föreningen drabbas också av förhöjda sopavgifter vilket kan ge dig en högre månadskostnad för din bostadsrätt.

Publicerat 2021-04-22

Föreningens trivselregler har uppdaterats.

Publicerat 2020-10-21