Trivsel / Bilregler/Sopsortering

Läs föreningens triveselregler här:

Läs om föreningen bilregler här:


Trafik

Eftersom vi har många barn som är ute och leker på gårdarna ser vi helst att bilkörning endast sker när det är absolut nödvändigt, t ex för att lasta bilen. Om du måste köra in på gårdarna så tänk då på att krypköra, samt att det ej är tillåtet med tomgångskörning.


Garage/P-däck/P-plats

De boende inom föreningen har tillgång till garage, P-däck eller p-plats. Garage och P-däck har grindar samt uttag för motor- och kupévärmare.


Gästparkering

Varje gård har en gästparkering. Det finns P-automat som tar kort. Alt. betalning via appen 'Aimo'.


5 kr/ timme

60 kr/ dygn

100 kr/7 dygn

400 kr/30 dygn

Läs mer om sopsortering: sorteringsguid för ditt avfall här:

unsplash