Information vid försäljning

Information vid försäljning

Vid försäljning av lägenhet i Brf Dalen

 

Lägenhetstillsyn vid försäljning

Brf Dalen har som rutin att boende ska boka en lägenhetstillsyn innan försälj-ningen av lägenheten. Det är vår förvaltare, EFS AB, som utför den och den är kostnadsfri för lägenhetsinnehavaren. Telefonnr till EFS kundtjänst 070/2022081.

 

Det är ingen besiktning utan bara en enkel kontroll av lägenheten att inga skador finns på fastigheten och att de nycklar som tillhör lägenheten finns (2 st hushålls-nycklar, nycklar till brevlådan, uteförrådsnycklar och tvättstugetagg).

 

Lägenhetstillsynen påverkar inte beslutet om att godkänna köparen medlemskap i föreningen, men om lägenhetstillsynen inte är gjord kommer det att försena processen. Det är först när lägenhetstillsyn är gjord (EFS AB ger ordförande en kopia av protokollet) som godkännandet av medlemskap i föreningen för köparen sker.

 

Föreningens nycklar

Innan utflyttning sker ska föreningens nycklar lämnas till ordföranden, kvittering sker vid lämning av 2 st hushållsnycklar och 1 st tvättsugetagg. Om dessa nycklar saknas av någon anledning tar vi ut en ersättning/nyckel.


Router och TV-modul

Grundutrustningen för internet (router och TV-modulen) tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid flytt.

 

 

Styrelsen

Brf Dalen