Källsortering

Om källsortering av avfall

 

I vår förening har vi källsortering av sopor. Var noga med att sortera rätt. Tänk på att felsorterat avfall är skadligt för miljön. Föreningen drabbas också av förhöjda sopavgifter vilket kan ge dig en högre månadskostnad för din bostadsrätt.

 

Om du är osäker hur du ska sortera kan du läsa i denna sorteringsguide.

 

Du är skyldig att sortera

Varje medborgare har skyldighet enligt lag att sortera ut förpackningar och tidningar ur sitt hushållsavfall och lämna till materialåtervinning.

 

Varje gård har ett eller två soprum som består av:

 

Restavfall

Restavfall kan t ex vara dammsugarpåsar, kuvert, kattsand, blöjor, tandborstar och hårt nedsmutsade förpackningar som inte innehåller farligt avfall. Packa in restavfallet väl.

 

Matavfall

Matavfall sorteras i de bruna papperspåsar som finns i varje soprum. Matavfall kan t ex vara potatisskal, kaffesump, fruktskal etc.

 

Rest- och matavfall töms alltid på måndagar 1 ggr/vecka.

 

Returpapper

Dags- och veckotidningar, broschyrer, reklamblad och skriv-/ritpapper lägges i behållare för returpapper. Returpapper töms 1 ggr/månad

 

Glas

Läggs i glasåtervinningsbehållare, sortera färgade och ofärgade i resp behållare.

Här läggs glasflaskor och glasburkar. Ej kapsyler, korkar och lock, ej heller porslin.

Du får bara lägga glasförpackningar i behållaren och inte andra föremål av glas

Glas töms 2 ggr/månad

 

Metall

Läggs i metallåtervinningsbehållaren. Här läggs aluminiumfolie och kapsyler, konservburkar och lock, kaviartuben och tömda sprayburkar. Ej kastruller, stekpannor, färgburkar, bestick, värmeljus och marschaller. Metall töms 2 ggr/månad

 

Pappersförpackningar

Här läggs mjölk- och flingpaket, mjöl- och sockerpaket, omslagspapper, wellpapp, äggkartonger, toa- och hushållspappersrullar, papperskassar. Ej tidningar, broschyrer, innerförpackningar av plast. Se till att vika ihop förpackningar, då tar de mindre plats och blir enklare att hantera. Pappersförpackningar töms 1 ggr/vecka

 

Plastförpackningar

Här läggs plastburkar och plastflaskor, plastpåsar och plastfolie, cellplast och plast-emballage, köttråg, plastkorkar och plastlock.  Ej disk- och tandborstar, ej plastleksaker såsom spannar och spadar i plast, plastförpackningar som innehåller rester av färg eller kemikalier.

Plastförpackningar töms 2 ggr/månad

 

Elavfall, batterier och lampor

Vi har även behållare för småel, batterier och lampor. Här får man ej slänga stora vitvaror.

 

Grovsopor och vitvaror

Var och en får själv transportera grovsopor/vitvaror till någon avfallsanläggning, t ex Görvälns återvinningscentral.