Underhållsplan
Hello world

Underhållsplan


Med en underhållsplan får bostadsrättsföreningar och fastighetsägare en god grund för att planera underhållet av fastigheten. Underhållsplanen ger också en fingervisning om kommande kostnader.


Läs vår förenings underhållsplan för 2023-2024 här:

unsplash